Huvudklasser av markanvändning/marktäcke inom tätortsgräns efter tätort. År 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

tätort Markera minst ett värde

Totalt 113 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-09-15
Kontakt
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Mark utan vegetation, bebyggd mark:
hektar
Mark utan vegetation, väg/järnvägsområden:
hektar
Mark utan vegetation, obebyggd mark:
hektar
Summa mark utan vegetation:
hektar
Bebyggd mark med/med någon vegetation:
hektar
Obebyggd mark med/med någon vegetation:
hektar
Summa mark med/med någon vegetation:
hektar
Vatten:
hektar
Total areal:
hektar
Referenstid
Mark utan vegetation, bebyggd mark:
31 december vart 5:e år
Mark utan vegetation, väg/järnvägsområden:
31 december vart 5:e år
Mark utan vegetation, obebyggd mark:
31 december vart 5:e år
Summa mark utan vegetation:
31 december vart 5:e år
Bebyggd mark med/med någon vegetation:
31 december vart 5:e år
Obebyggd mark med/med någon vegetation:
31 december vart 5:e år
Summa mark med/med någon vegetation:
31 december vart 5:e år
Vatten:
31 december vart 5:e år
Total areal:
31 december vart 5:e år
Datatyp
Mark utan vegetation, bebyggd mark:
Stock
Mark utan vegetation, väg/järnvägsområden:
Stock
Mark utan vegetation, obebyggd mark:
Stock
Summa mark utan vegetation:
Stock
Bebyggd mark med/med någon vegetation:
Stock
Obebyggd mark med/med någon vegetation:
Stock
Summa mark med/med någon vegetation:
Stock
Vatten:
Stock
Total areal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Mark utan vegetation, bebyggd mark:
Nej
Mark utan vegetation, väg/järnvägsområden:
Nej
Mark utan vegetation, obebyggd mark:
Nej
Summa mark utan vegetation:
Nej
Bebyggd mark med/med någon vegetation:
Nej
Obebyggd mark med/med någon vegetation:
Nej
Summa mark med/med någon vegetation:
Nej
Vatten:
Nej
Total areal:
Nej
Säsongsrensad
Mark utan vegetation, bebyggd mark:
Nej
Mark utan vegetation, väg/järnvägsområden:
Nej
Mark utan vegetation, obebyggd mark:
Nej
Summa mark utan vegetation:
Nej
Bebyggd mark med/med någon vegetation:
Nej
Obebyggd mark med/med någon vegetation:
Nej
Summa mark med/med någon vegetation:
Nej
Vatten:
Nej
Total areal:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0805AI