Grönområden inom tätort inklusive områden inom tre kilometer från tätortsgräns efter tätort. År 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

tätort Markera minst ett värde

Totalt 113 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-09-15
Kontakt
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Antal grönområden:
antal
Areal grönområden, hektar:
hektar
Total landareal inom tätort med omland, hektar:
hektar
Referenstid
Antal grönområden:
31 december vart 5:e år
Areal grönområden, hektar:
31 december vart 5:e år
Total landareal inom tätort med omland, hektar:
31 december vart 5:e år
Datatyp
Antal grönområden:
Stock
Areal grönområden, hektar:
Stock
Total landareal inom tätort med omland, hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal grönområden:
Nej
Areal grönområden, hektar:
Nej
Total landareal inom tätort med omland, hektar:
Nej
Säsongsrensad
Antal grönområden:
Nej
Areal grönområden, hektar:
Nej
Total landareal inom tätort med omland, hektar:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0805AA