Andel av tätortsbefolkningen med grönområden inom 300 meter från bostaden efter tätort. År 2005
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

tätort Markera minst ett värde

Totalt 113 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-09-15
Kontakt
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Inget grönområde:
procent
Endast ett grönområde:
procent
Endast två grönområden:
procent
Endast tre grönområden:
procent
Fyra eller fler grönområden:
procent
Referenstid
Inget grönområde:
31 december vart 5:e år
Endast ett grönområde:
31 december vart 5:e år
Endast två grönområden:
31 december vart 5:e år
Endast tre grönområden:
31 december vart 5:e år
Fyra eller fler grönområden:
31 december vart 5:e år
Datatyp
Inget grönområde:
Stock
Endast ett grönområde:
Stock
Endast två grönområden:
Stock
Endast tre grönområden:
Stock
Fyra eller fler grönområden:
Stock
Kalenderkorrigerad
Inget grönområde:
Nej
Endast ett grönområde:
Nej
Endast två grönområden:
Nej
Endast tre grönområden:
Nej
Fyra eller fler grönområden:
Nej
Säsongsrensad
Inget grönområde:
Nej
Endast ett grönområde:
Nej
Endast två grönområden:
Nej
Endast tre grönområden:
Nej
Fyra eller fler grönområden:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0805AD