Statistikdatabasen
Uppdateras ej: Handelsområden (anställda, arbetsställen, areal) 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 395 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Handelsområden är sammanhängande bebyggelse med arbetsställen för dagligvaruhandel, personbilhandel, restauranger - med sammanlagt minst 100 anställda enligt SCB:s Företagsdatabas. Benämningarna som används är satta av SCB och är inte fastställda ortnamn, och de är främst avsedda att underlätta att förstå var handelsområdena finns. De har kod av typ H1234 och kommun anges inom parentes.
tabellinnehåll
Antal anställda, intervallmitt
Antal anställda anges med storleksgrupper med intervallbredd 100 (t.ex.100-199, 200-299, 300-399 anställda), vilket i databasen anges med värde för intervallmitt (t.ex. 150, 250, 350 ). Orsaken till intervall är dels sekretess, dels precision. Det är sekretess på exakta antalet anställda per arbetsställe och i flera fall dominerar ett arbetsställe i ett handelsområde. Precision gäller osäkerhet dels i geografisk position för arbetsställen, dels i branschkodning där vi t.ex. ej ska ha med lager och huvudkontor.
Arbetsställen, antal
Arbetsställen från SCB:s Företagsdatabas. Här avgränsat till de med minst 3 anställda.
Areal, hektar
Avgränsningen av handelsområden har gjorts med datorprogram som skapar buffertcirklar kring arbetsställens punkter. För denna avgränsning har vi inte gjort justeringar efter verklighetens områdesgränser, varför arealuppgifter måste ses mer som en indikator för storlek, än för exakt arealanvändning.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-02-23
Kontakt
Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Enhet
Antal anställda, intervallmitt:
antal
Arbetsställen, antal:
antal
Areal, hektar:
areal i ha
Referenstid
Antal anställda, intervallmitt:
November
Arbetsställen, antal:
November
Areal, hektar:
November
Datatyp
Antal anställda, intervallmitt:
Stock
Arbetsställen, antal:
Stock
Areal, hektar:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal anställda, intervallmitt:
Nej
Arbetsställen, antal:
Nej
Areal, hektar:
Nej
Säsongsrensad
Antal anställda, intervallmitt:
Nej
Arbetsställen, antal:
Nej
Areal, hektar:
Nej
Skapad datum
2021-01-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0804AA