Väglängder i km efter region och vägkategori. År 2010
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

vägkategori

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Ett fåtal vägar har inte kunnat härledas till någon enskild kommun. De saknas därför i kommunindelningen medan de är medräknade i länen och för riket.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2014-01-21
Kontakt
Marcus Justesen, SCB
+46 010-479 49 61
Marcus.Justesen@scb.se

Enhet
Väglängd i km:
kilometer
Referenstid
Väglängd i km:
1 januari resp år
Datatyp
Väglängd i km:
Stock
Kalenderkorrigerad
Väglängd i km:
Nej
Säsongsrensad
Väglängd i km:
Nej
Skapad datum
2019-08-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002PM