Mark med transportinfrastruktur efter region och transportslag. År 2010 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vägområdet utgörs av vägbanan och sidoområden som slänter, diken och säkerhetszoner. Det motsvarar den markyta som behövs för vägen. Även rondellarealen ingår här. Vägområde är kopplat till markanvändningsperspektiv och redovisas därför inte om vägbanan finns i tunnel.
tabellinnehåll
Järnvägar
Järnvägar är exklusive ytor som är i tunnel/under annan infrastruktur, järnväg/byggnad etc. eller som delar mark med ett vägområde (t.ex. spårvägar, korsningar). Vid denna dubbelanvändning finns arealerna medräknade som vägar.
Vägar
Ett fåtal vägar har inte kunnat härledas till någon enskild kommun. De saknas därför i kommunindelningen medan de är medräknade i länen och för riket.
Vägar
Arealer för vägar avser vägområde.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-20
Kontakt
Marcus Justesen, SCB
+46 010-479 49 61
Marcus.Justesen@scb.se

Enhet
Hamnar:
hektar
Flygplatser:
hektar
Järnvägar:
hektar
Vägar:
hektar
Totalt:
hektar
Datatyp
Hamnar:
Flöde
Flygplatser:
Flöde
Järnvägar:
Flöde
Vägar:
Flöde
Totalt:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Hamnar:
Nej
Flygplatser:
Nej
Järnvägar:
Nej
Vägar:
Nej
Totalt:
Nej
Säsongsrensad
Hamnar:
Nej
Flygplatser:
Nej
Järnvägar:
Nej
Vägar:
Nej
Totalt:
Nej
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002PB