Bebyggd mark efter region och markanvändningsklass. Vart 5:e år 2010 - 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

markanvändningsklass

Totalt 9 Valda

Sök

vart 5:e år Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
En mindre del av vägarealen har inte kunnat fördelas på kommun. Totalsummorna för arealen mark med transportinfrastruktur på läns- respektive kommunnivå skiljer sig därför åt något.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-09-20
Kontakt
Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Stefan Svanström, SCB
+46 010-479 45 58
Stefan.Svanstrom@scb.se

Enhet
Bebyggd mark, hektar:
hektar
Referenstid
Bebyggd mark, hektar:
31 december respektive år. Avvikelser kan dock förekomma.
Datatyp
Bebyggd mark, hektar:
Medel
Kalenderkorrigerad
Bebyggd mark, hektar:
Nej
Säsongsrensad
Bebyggd mark, hektar:
Nej
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0803AC