Statistikdatabasen
Landareal per den 1 januari efter region (uppdateras ej). År 1992 - 1999
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Observera! Vid beräkning av befolkningstätheten (invånare/km²) sätts befolkningen den 31 december i relation till landarealen den 1 januari året därpå.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2006-04-21
Kontakt
Esbjörn Pettersson, SCB
+46 010-479 45 72
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Landareal i kvadratkilometer:
kvadratkilometer
Referenstid
Landareal i kvadratkilometer:
1 januari året efter
Datatyp
Landareal i kvadratkilometer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Landareal i kvadratkilometer:
Nej
Säsongsrensad
Landareal i kvadratkilometer:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0802A1