Skyddad natur i och omkring tätorter med fler än 10 000 invånare. Uppdateras ej. År 2012 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 128 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Variablen Region visar tätortskod, tätortsnamn och kommun.
En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätort.
Tabellen visar samtliga tätorter med minst 10 000 invånare.
**Tätorter som ligger i mer än en kommun har förts på den kommun där större delen av tätorten ligger.
tabellinnehåll
Totalareal tätort och omland, ha
Omland är en zon på 3 km från tätortens yttre gräns. Arealen avser summan av tätortens och omlandets ytor. Redovisas i hektar.
Areal skyddad natur, ha
Areal skyddad natur är yta inom tätorten och dess omland, som är skyddad som nationalpark, naturreservat eller naturvårdsområde. Redovisas i hektar.
Andel skyddad natur
Andel skyddad natur är Areal skyddad natur dividerat med Totalareal tätort och omland. Redovisas i procent.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-05-23
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Totalareal tätort och omland, ha:
hektar
Areal skyddad natur, ha:
hektar
Andel skyddad natur:
andel
Referenstid
Totalareal tätort och omland, ha:
31 december
Areal skyddad natur, ha:
31 december
Andel skyddad natur:
31 december
Datatyp
Totalareal tätort och omland, ha:
Stock
Areal skyddad natur, ha:
Stock
Andel skyddad natur:
Stock
Kalenderkorrigerad
Totalareal tätort och omland, ha:
Nej
Areal skyddad natur, ha:
Nej
Andel skyddad natur:
Nej
Säsongsrensad
Totalareal tätort och omland, ha:
Nej
Areal skyddad natur, ha:
Nej
Andel skyddad natur:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
MI0603AL