Nytillkommen skyddad areal efter naturtyp. År 1998 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

naturtyp Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Skyddad areal avser här nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och Natura 2000-områden.

Statistiken visar skyddade natur tillkommen i form av helt nya skyddade områden från 1998 och framåt, utifrån ursprungligt gällandedatum för varje område. Utökningar av områden som har bildats innan 1998 ingår inte.

Överlappande arealer har räknats bort.
Avrundade värden
Samtliga värden i tabellen har avrundats till närmaste 100-tal.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Nytillkommen skyddad areal, ha:
hektar
Ackumulerad nytillkommen skyddad areal sedan 1998, ha:
hektar
Referenstid
Nytillkommen skyddad areal, ha:
31 december
Ackumulerad nytillkommen skyddad areal sedan 1998, ha:
31 december
Datatyp
Nytillkommen skyddad areal, ha:
Stock
Ackumulerad nytillkommen skyddad areal sedan 1998, ha:
Stock
Kalenderkorrigerad
Nytillkommen skyddad areal, ha:
Nej
Ackumulerad nytillkommen skyddad areal sedan 1998, ha:
Nej
Säsongsrensad
Nytillkommen skyddad areal, ha:
Nej
Ackumulerad nytillkommen skyddad areal sedan 1998, ha:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003MO