Skyddade områden efter naturtyp enligt Nationella Marktäckedata (NMD). År 2017 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

naturtyp Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Nationalpark
Beslut om att inrätta nationalpark fattas av riksdag och regering. Naturvårdsverket ansvarar för beslutsunderlag och planering av nationalparkerna, genom bland annat Nationalparksplan för Sverige. Ett större sammanhängande område av viss landskapstyp kan med stöd av 7 kap. 2 § miljöbalken inrättas som nationalpark. Området bör befinna sig i “naturligt tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick”. En förutsättning är att staten äger marken.
Naturreservat
Naturreservat bildas av länsstyrelserna och kommunerna med stöd av 7 kap. 4-6 § miljöbalken. I Sverige och i många andra länder är bildande av naturreservat ett av de vanligaste sätten att skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt. Naturreservat kan bildas enligt 7 kap. 4 § miljöbalken.
Avrundade värden
Samtliga värden i tabellen har avrundats till närmaste 100-tal.
Skyddad skogsmark
Skyddad skogsmark avser särskilda föreskrifter mot skogsbruk, formulerade i beslut för nationalparker och naturreservat.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Areal inom naturreservat i ha:
hektar
Areal inom nationalpark i ha:
hektar
Areal inom naturreservat och nationalpark i ha:
hektar
Skyddad skogsmark inom naturreservat och nationalpark i ha:
hektar
Referenstid
Areal inom naturreservat i ha:
31 december
Areal inom nationalpark i ha:
31 december
Areal inom naturreservat och nationalpark i ha:
31 december
Skyddad skogsmark inom naturreservat och nationalpark i ha:
31 december
Datatyp
Areal inom naturreservat i ha:
Stock
Areal inom nationalpark i ha:
Flöde
Areal inom naturreservat och nationalpark i ha:
Stock
Skyddad skogsmark inom naturreservat och nationalpark i ha:
Stock
Kalenderkorrigerad
Areal inom naturreservat i ha:
Nej
Areal inom nationalpark i ha:
Nej
Areal inom naturreservat och nationalpark i ha:
Nej
Skyddad skogsmark inom naturreservat och nationalpark i ha:
Nej
Säsongsrensad
Areal inom naturreservat i ha:
Nej
Areal inom nationalpark i ha:
Nej
Areal inom naturreservat och nationalpark i ha:
Nej
Skyddad skogsmark inom naturreservat och nationalpark i ha:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003CS