Skydd av marina miljöer efter region . År 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I SCB:s statistik över skydd av marina miljöer ingår:
1. Nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och övriga biotopskyddsområden i marin miljö, med syften och föreskrifter kopplade till den marina miljön.
2. Natura 2000-områden med utpekade marina habitat 1110-1180, 1610-1630, 1650 och 8330.
Regionala havsområden baseras på havsplaneområden från Havs- och vattenmyndigheten (HaV), uppdaterade under 2019. En justering av områdena görs särskilt för den här statistiken, genom att dra in gränserna till kusten med hjälp av kommungränser.
region
00 Riket
I statistiken för regionen ”riket” ingår inte den ekonomiska zonen EEZ.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Skyddad havsareal i hektar:
hektar
Total areal hav i hektar:
hektar
Andel skyddad havsareal:
procent
Referenstid
Skyddad havsareal i hektar:
31 december
Total areal hav i hektar:
31 december
Andel skyddad havsareal:
31 december
Datatyp
Skyddad havsareal i hektar:
Stock
Total areal hav i hektar:
Stock
Andel skyddad havsareal:
Stock
Kalenderkorrigerad
Skyddad havsareal i hektar:
Nej
Total areal hav i hektar:
Nej
Andel skyddad havsareal:
Nej
Säsongsrensad
Skyddad havsareal i hektar:
Nej
Total areal hav i hektar:
Nej
Andel skyddad havsareal:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000040T