Vattenskyddsområden efter region. År 2015 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Ett område som utnyttjas eller kan komma att utnyttjas för vattentäkt kan av länsstyrelse eller kommun inrättas som vattenskyddsområde med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
Karin Hedeklint, SCB
+46 010-479 45 14
mark.vatten.gis@scb.se

Jerker Moström, SCB
+46 010-479 40 31
jerker.mostrom@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Skyddad total areal, i hektar:
hektar
Skyddad vattenareal, i hektar:
hektar
Andel vattenskyddsområden i procent:
procent
Referenstid
Antal:
31 december
Skyddad total areal, i hektar:
31 december
Skyddad vattenareal, i hektar:
31 december
Andel vattenskyddsområden i procent:
31 december
Datatyp
Antal:
Stock
Skyddad total areal, i hektar:
Stock
Skyddad vattenareal, i hektar:
Stock
Andel vattenskyddsområden i procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Skyddad total areal, i hektar:
Nej
Skyddad vattenareal, i hektar:
Nej
Andel vattenskyddsområden i procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Skyddad total areal, i hektar:
Nej
Skyddad vattenareal, i hektar:
Nej
Andel vattenskyddsområden i procent:
Nej
Skapad datum
2020-08-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000OT