Import av anmälningspliktigt avfall efter avsändarland, avfallsslag och behandlingstyp. År 2012 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

egenskap

Totalt 2 Valda

Sök

avsändarland Markera minst ett värde

Totalt 50 Valda

Sök

avfallsslag enligt EWC-Stat

Totalt 34 Valda

Sök

behandlingstyp

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

0 betyder att inga värden har rapporterats.
2019 års publicering skiljer sig marginellt från år 2018. Detta eftersom siffrorna för åren 2012-2017 har tagits fram med bättre precision.
egenskap
De redovisade mängderna tas fram av SCB i samråd med Naturvårdsverket. När det förekommer kombinationer av olika avfallsslag som både är farliga och icke farliga så gör SCB en bedömning hur avfallsmängden ifråga ska redovisas, alltså som farligt eller icke farligt avfall. Denna bedömning görs mot avfallskoderna och mot beskrivningen i klartext gällande den inrapporterade mängden.
avfallsslag enligt EWC-Stat
kombination av olika avfallsslag
I denna kategori ingår minst två avfallsslag som inte kan särredovisas.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-01
Kontakt
Ulrika Hagelin, Naturvårdsverket
+46 010-698 14 27
ulrika.hagelin@naturvardsverket.se

Barbara Narfström, SCB
+46 010-479 48 58
barbara.narfstrom@scb.se

Enhet
Import av anmälningspliktigt avfall (ton):
ton
Datatyp
Import av anmälningspliktigt avfall (ton):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Import av anmälningspliktigt avfall (ton):
Nej
Säsongsrensad
Import av anmälningspliktigt avfall (ton):
Nej
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Naturvårdsverket
Matris
000002VH