Statistikdatabasen
Uppkommet avfall efter egenskap, näringsgren SNI 2007 (inkl. hushåll) och avfallsslag. Vartannat år 2010 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

egenskap Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

näringsgren enligt SNI 2007 Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

avfallsslag enligt EWC-Stat Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabeller för perioden avseende rapporteringsår 2008 och tidigare är skilt från rapporteringsår 2010 och framåt. Anledningen är att flera parametrar förändrats mellan rapporteringsåren 2008 och 2010, vilket innebär att statistik från 2008 och tidigare inte är direkt jämförbar med senare statistik. Det är därför inte möjligt att jämföra tidsserier över perioden 2004-2016.
Med (..) avses att uppgiften ej kan förekomma eller är borttagen av sekretesskäl. Exempel på att uppgiften ej kan förekomma kan vara att vissa avfallsslag aldrig behandlas genom rötning och kompostering eller att vissa avfallslag alltid klassificeras som farligt avfall och därav inte kan förekomma som icke-farligt avfall. Siffran noll (0) innebär att värdet har avrundats till noll, eller är noll. Metodik för att ta fram statistik skiljer sig mellan branscher, t.ex. används enkäter och anläggningars miljörapporter. I de fall branschers data återanvänds från föregående år kan värden vara lika över åren.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-15
Kontakt
Louise Sörme, SCB
+46 010-479 47 92
louise.sorme@scb.se

Avfallstatistik Naturvårdsverket, Naturvårdsverket
- -
avfallsstatistik@naturvardsverket.se

Enhet
Uppkommet avfall (ton):
ton
Datatyp
Uppkommet avfall (ton):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Uppkommet avfall (ton):
Nej
Säsongsrensad
Uppkommet avfall (ton):
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Naturvårdsverket
Matris
000004DS