Statistikdatabasen
Behandlat avfall efter typ av behandling och avfallsslag. Vartannat år 2010 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

egenskap Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

behandlingstyp Markera minst ett värde

avfallsslag enligt EWC-Stat Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök

vartannat år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen har uppdaterats 2017-04-25 och 2018-06-14 med anledning av förändrad indelning av behandlingstyper.
Hösten 2019 namnändrade Naturvårdsverket flera av behandlingstyperna och deras grupperingar. Det rör sig enbart om namnändringar, inte ändringar av själva innehållet. Två grupperingar ändrades.

FÖRBEHANDLING OCH SORTERING ändrades till FÖRBEREDNING INNAN ANNAN BEHANDLING och
ANNAN ÅTERVINNING ändrades till ÅTERVINNING PÅ ANNAT SÄTT.
Dessutom ändrades 4 behandlingstyper.
MATERIALÅTERVINNING ändrades till KONVENTIONELL MATERIALÅTERVINNING,
RÖTNING OCH KOMPOSTERING ändrades till BIOLOGISK BEHANDLING, ANNAN ÅTERVINNING INKL. DEPONITÄCKNING OCH
KONSTRUKTION ändrades till ANNAN ÅTERVINNING och
UTSLÄPP I VATTEN ELLER MARKBEHANDLING ändrades till ANNAT BORTSKAFFANDE.
behandlingstyp
BIOLOGISK BEHANDLING
Biologisk behandling utgörs av rötning och kompostering.
FÖRBRÄNNING MED ENERGIÅTERVINNING
Förbränning med energiåtervinning avser behandlingskod R1 (användning som bränsle).
FÖRBRÄNNING UTAN ENERGIÅTERVINNING
Förbränning utan energiåtervinning avser behandlingskod D10 (förbränning på land).
ANNAT BORTSKAFFANDE
Annat bortskaffande utgörs av utsläpp i vatten eller markbehandling.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-15
Kontakt
Louise Sörme, SCB
+46 010-479 47 92
louise.sorme@scb.se

Avfallstatistik Naturvårdsverket, Naturvårdsverket
- -
avfallsstatistik@naturvardsverket.se

Enhet
Behandlat avfall (ton):
ton
Datatyp
Behandlat avfall (ton):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Behandlat avfall (ton):
Nej
Säsongsrensad
Behandlat avfall (ton):
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Naturvårdsverket
Matris
000004DK