Utsläpp till luft av ammoniak (ton) från jordbruk efter produktionsområde, djurslag, utsläppskälla, gödseltyp och hanteringssteg. År 2005 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktionsområde

Totalt 8 Valda

Sök

djurslag Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

utsläppskälla

Totalt 5 Valda

Sök

gödseltyp

Totalt 8 Valda

Sök

hanteringssteg

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Gödseltyperna ”Slam från reningsverk” och ”Övrig organisk gödsel” är fördelade mellan produktionsområdena med samma procentuella fördelning som ”Mineralgödsel” eftersom data över fördelningarna för dessa gödseltyper saknas.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2018-02-19
Kontakt
Hakam Al-Hanbali, Naturvårdsverket
+46 010-698 14 17
hakam.al-hanbali@naturvardsverket.se

Jonas Bergström, SCB
+46 010-479 46 22
jonas.bergstrom@scb.se

Enhet
ton_NH3:
ton
Datatyp
ton_NH3:
Flöde
Kalenderkorrigerad
ton_NH3:
Nej
Säsongsrensad
ton_NH3:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Naturvårdsverket
Matris
0000025K