Utsläpp av luftföroreningar från inrikes transporter efter transportslag. År 1990 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

luftförorening Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

transportslag Markera minst ett värde

Totalt 62 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Där .. förekommer, detta indikerar att värdet är noll.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-10
Kontakt
Anna Forsgren, Naturvårdsverket
+46 010-698 11 18
Anna.Forsgren@naturvardsverket.se

Veronica Eklund, SCB
+46 010-479 43 41
veronica.eklund@scb.se

Enhet
Ämne:
Enhet varierar med ämne
Datatyp
Ämne:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Ämne:
Nej
Säsongsrensad
Ämne:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Naturvårdsverket
Matris
000001ES