Utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning efter växthusgas och område. År 1990 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

växthusgas Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Där .. förekommer, detta indikerar att värdet är noll.
Biogen koldioxid uppstår från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall, s.k. biobränslen. Biobränslen kan vara gasformiga som biogas, flytande som etanol eller fasta som till exempel ved, spannmål och träpellets. Torv räknas inte som ett biobränsle.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Ämne:
Enhet varierar med ämne
Kontakt
Johannes Morfeldt, Naturvårdsverket
Telefon: +46 010-698 1039
Fax: +46
e-post: Johannes.Morfeldt@Naturvardsverket.se
Veronica Eklund, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 43 41
Fax: +46
e-post: veronica.eklund@scb.se
Senast uppdaterad
Ämne:
2018-12-12
Datatyp
Ämne:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Ämne:
Nej
Säsongsrensad
Ämne:
Nej
Skapad datum
2018-12-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Naturvårdsverket
Matris
0000015N