Statistikdatabasen

Uppdatering av Statistikdatabasen sker måndag-fredag kl. 9.30.
Den 21 oktober mellan 13.00 och 14.00 kan det förekomma störningar på Statistikdatabasen och APi:et.