Euro-sympati (PSU) efter region och kön. (Urvalsundersökning, se fotnoter.) 2 ggr/år 2004M05 - 2010M11
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

Euro-sympati Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

2 ggr/år Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
Observera att sammansättningen av regionerna har ändras över tid och resultaten är därför inte helt jämförbara. Det gäller i synnerhet Stormalmö och Sydsverige exkl Stor-Malmö.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-12-14
Kontakt
Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Johan Eklund, SCB
+46 010-479 45 38
johan.eklund@scb.se

Enhet
Svarsfördelning, procent:
procent
Felmarginal, ±:
procentenheter
Referenstid
Svarsfördelning, procent:
Maj och november resp år
Felmarginal, ±:
Maj och november resp år
Datatyp
Svarsfördelning, procent:
Stock
Felmarginal, ±:
Stock
Kalenderkorrigerad
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Säsongsrensad
Svarsfördelning, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Skapad datum
2020-08-11
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0201R3