Valresultat om det varit val idag (PSU) efter region (Sverige, 8 grupper). (Urvalsundersökning, se fotnoter.) 2 ggr/år 2014M05 - 2020M05
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

parti Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

2 ggr/år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-08
Kontakt
Regina Vilkénas, SCB
+46 010-479 41 18
Regina.Vilkenas@scb.se

Enhet
Val idag, procent:
procent
Felmarginal, ±:
procentenheter
Referenstid
Val idag, procent:
Maj och november resp år
Felmarginal, ±:
Maj och november resp år
Datatyp
Val idag, procent:
Stock
Felmarginal, ±:
Stock
Kalenderkorrigerad
Val idag, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Säsongsrensad
Val idag, procent:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Skapad datum
2020-09-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001YF