Valresultat om det varit val idag (PSU). (Urvalsundersökning, se fotnoter.) 2 ggr/år 1972M11 - 2019M05
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

parti Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

2 ggr/år Markera minst ett värde

Totalt 93 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-06-05: Justerade skattningar
Liberalerna hette Folkpartiet fram till november 2015.
tabellinnehåll
Val idag, procent
Observera att Partisympatiundersökningen (PSU) bygger på intervjuer i ett stickprov som är ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks som felmarginal och är beroende både av procenttalets storlek och av antalet intervjuade i redovisningsgruppen - ju fler intervjuade desto mindre felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?
Förändring från RV, procentenheter
Observera att Partisympatiundersökningen (PSU) bygger på intervjuer i ett stickprov som är ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks som felmarginal och är beroende både av procenttalets storlek och av antalet intervjuade i redovisningsgruppen - ju fler intervjuade desto mindre felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?
Förändring förra PSU, procentenheter
Observera att Partisympatiundersökningen (PSU) bygger på intervjuer i ett stickprov som är ett rikstäckande slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks som felmarginal och är beroende både av procenttalets storlek och av antalet intervjuade i redovisningsgruppen - ju fler intervjuade desto mindre felmarginal. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?
Felmarginal, ±
Felmarginalen är lika med skattningens dubbla standardavvikelse. Det intervall som bildas av skattningen ± felmarginalen blir således ett 95-procentigt konfidensintervall d.v.s. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer. Felmarginalen gäller här för både procenttals- och förändringsskattningen eftersom PSU har delvis samma urval från gång till gång.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-04
Kontakt
Regina Vilkénas, SCB
+46 010-479 41 18
Regina.Vilkenas@scb.se

Enhet
Val idag, procent:
procent
Förändring från RV, procentenheter:
procentenheter
Förändring förra PSU, procentenheter:
procentenheter
Felmarginal, ±:
procentenheter
Referenstid
Val idag, procent:
Maj och november resp år
Förändring från RV, procentenheter:
Maj och november resp år
Förändring förra PSU, procentenheter:
Maj och november resp år
Felmarginal, ±:
Maj och november resp år
Datatyp
Val idag, procent:
Stock
Förändring från RV, procentenheter:
Stock
Förändring förra PSU, procentenheter:
Stock
Felmarginal, ±:
Stock
Kalenderkorrigerad
Val idag, procent:
Nej
Förändring från RV, procentenheter:
Nej
Förändring förra PSU, procentenheter:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Säsongsrensad
Val idag, procent:
Nej
Förändring från RV, procentenheter:
Nej
Förändring förra PSU, procentenheter:
Nej
Felmarginal, ±:
Nej
Skapad datum
2019-10-17
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0201B1