Nominerade, valda och ej valda kandidater vid val till Europaparlamentet efter kön och inrikes/utrikes född. Antal samt andelar i procent. Valår 1995 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

inrikes/utrikes född Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

valår Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

valår
1995
Det är 28 personer bland de nominerade kandidaterna vid 1995 års val för vilka personnummer saknas och som därför inte ingår i redovisningarna. Alla dessa tillhör övriga partier och de är inte invalda i parlamentet. Redovisningarna avseende valda kandidater påverkas därmed inte av detta.
2009
Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft. Enligt fördraget får Sverige får 20 platser i parlamentet, dvs. ytterligare två mandat. Dessa två mandat tillfaller Piratpartiet respektive Socialdemokraterna. Den statistik som redovisas här avser de 18 mandat som tillsattes efter valet 2009.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-16
Kontakt
Richard Öhrvall, SCB
+46 010-479 41 58
richard.ohrvall@scb.se

Valstatistik, SCB
+46 010-479 44 10
valstatistik@scb.se

Enhet
Antal nominerade:
antal
Andel nominerade:
procent
Antal valda:
antal
Andel valda:
procent
Antal ej valda:
antal
Andel ej valda:
procent
Referenstid
Antal nominerade:
Valår
Andel nominerade:
Valår
Antal valda:
Valår
Andel valda:
Valår
Antal ej valda:
Valår
Andel ej valda:
Valår
Datatyp
Antal nominerade:
Stock
Andel nominerade:
Stock
Antal valda:
Stock
Andel valda:
Stock
Antal ej valda:
Stock
Andel ej valda:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal nominerade:
Nej
Andel nominerade:
Nej
Antal valda:
Nej
Andel valda:
Nej
Antal ej valda:
Nej
Andel ej valda:
Nej
Säsongsrensad
Antal nominerade:
Nej
Andel nominerade:
Nej
Antal valda:
Nej
Andel valda:
Nej
Antal ej valda:
Nej
Andel ej valda:
Nej
Skapad datum
2020-09-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0116U0