Valda kandidater i riksdagsval efter kön, inrikes/utrikes född och avhopp. Antal och andelar. Mandatperiod 2002-2006 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

kön

Totalt 3 Valda

Sök

inrikes/utrikes född

Totalt 3 Valda

Sök

status Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

status
Redovisningen avser avhopp bland kandidater som valdes in vid det ursprungliga valtillfället. Eventuella ersättare som kommit in under mandatperioden ingår inte i redovisningarna.
status
Redovisningen avser avhopp bland kandidater som valdes in vid det ursprungliga valtillfället. Eventuella ersättare som kommit in under mandatperioden ingår inte i redovisningarna.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Antal valda:
antal
Andel valda:
procent
Kontakt
Richard Öhrvall, SCB
Telefon: +46 010-479 41 58
Fax: +46
e-post: richard.ohrvall@scb.se
Valstatistik, SCB
Telefon: +46 010-479 44 10
Fax: +46
e-post: valstatistik@scb.se
Senast uppdaterad
Antal valda:
2019-01-16
Andel valda:
2019-01-16
Referenstid
Antal valda:
Mandatperiod
Andel valda:
Mandatperiod
Datatyp
Antal valda:
Flöde
Andel valda:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal valda:
Nej
Andel valda:
Nej
Säsongsrensad
Antal valda:
Nej
Andel valda:
Nej
Skapad datum
2019-05-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0107BD