Statistikdatabasen
Valdeltagande i riksdagsval efter region, kön och bakgrundsvariabler. Antal röstberättigade och andel röstande. Valår 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region Markera minst ett värde

kön

Totalt 3 Valda

Sök

bakgrundsvariabel Markera minst ett värde

valår Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-06-25
Kontakt
Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Röstberättigade, antal:
antal
Röstande, andel i procent:
procent
Referenstid
Röstberättigade, antal:
Valår
Röstande, andel i procent:
Valår
Datatyp
Röstberättigade, antal:
Flöde
Röstande, andel i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Röstberättigade, antal:
Nej
Röstande, andel i procent:
Nej
Säsongsrensad
Röstberättigade, antal:
Nej
Röstande, andel i procent:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002U1