Valdeltagande i kommunfullmäktigval efter svenska/utländska medborgare, inkomstintervall efter percentiler, kön och ålder (urvalsundersökning). Valår 2002 - 2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

svenska/utländska medborgare

Totalt 3 Valda

Sök

inkomstintervall efter percentiler

Totalt 7 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder

Totalt 5 Valda

Sök

valår Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

inkomstintervall efter percentiler
Uppgifterna är hämtade från SCB:s inkomst- och taxeringsregister (IoT). Med inkomst avses här summan av den sammanräknade förvärvsinkomsten, dvs. inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, inkomst av kapital ingår inte. Inkomstklasserna är baserade på percentiler och redovisas i följande grupper: 0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100. De är beräknade utifrån hela Sveriges befolkning över 18 år. De personer som saknat deklarerad inkomst eller av andra skäl inte deklarerat någon inkomst redovisas i en separat grupp. Exempelvis innebär detta att de personer som redovisas i inkomstklassen 0-20 tillhör de 20 procent av befolkningen över 18 år som har lägst inkomster. Uppgifterna avser inkomster under året två år innan respektive valår enligt taxeringen året innan valåret.
inkomstintervall efter percentiler
Uppgifterna är hämtade från SCB:s inkomst- och taxeringsregister (IoT). Med inkomst avses här summan av den sammanräknade förvärvsinkomsten, dvs. inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, inkomst av kapital ingår inte. Inkomstklasserna är baserade på percentiler och redovisas i följande grupper: 0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100. De är beräknade utifrån hela Sveriges befolkning över 18 år. De personer som saknat deklarerad inkomst eller av andra skäl inte deklarerat någon inkomst redovisas i en separat grupp. Exempelvis innebär detta att de personer som redovisas i inkomstklassen 0-20 tillhör de 20 procent av befolkningen över 18 år som har lägst inkomster. Uppgifterna avser inkomster under året två år innan respektive valår enligt taxeringen året innan valåret.
inkomstintervall efter percentiler
Uppgifterna är hämtade från SCB:s inkomst- och taxeringsregister (IoT). Med inkomst avses här summan av den sammanräknade förvärvsinkomsten, dvs. inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, inkomst av kapital ingår inte. Inkomstklasserna är baserade på percentiler och redovisas i följande grupper: 0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100. De är beräknade utifrån hela Sveriges befolkning över 18 år. De personer som saknat deklarerad inkomst eller av andra skäl inte deklarerat någon inkomst redovisas i en separat grupp. Exempelvis innebär detta att de personer som redovisas i inkomstklassen 0-20 tillhör de 20 procent av befolkningen över 18 år som har lägst inkomster. Uppgifterna avser inkomster under året två år innan respektive valår enligt taxeringen året innan valåret.
inkomstintervall efter percentiler
Uppgifterna är hämtade från SCB:s inkomst- och taxeringsregister (IoT). Med inkomst avses här summan av den sammanräknade förvärvsinkomsten, dvs. inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, inkomst av kapital ingår inte. Inkomstklasserna är baserade på percentiler och redovisas i följande grupper: 0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100. De är beräknade utifrån hela Sveriges befolkning över 18 år. De personer som saknat deklarerad inkomst eller av andra skäl inte deklarerat någon inkomst redovisas i en separat grupp. Exempelvis innebär detta att de personer som redovisas i inkomstklassen 0-20 tillhör de 20 procent av befolkningen över 18 år som har lägst inkomster. Uppgifterna avser inkomster under året två år innan respektive valår enligt taxeringen året innan valåret.
inkomstintervall efter percentiler
Uppgifterna är hämtade från SCB:s inkomst- och taxeringsregister (IoT). Med inkomst avses här summan av den sammanräknade förvärvsinkomsten, dvs. inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, inkomst av kapital ingår inte. Inkomstklasserna är baserade på percentiler och redovisas i följande grupper: 0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-100. De är beräknade utifrån hela Sveriges befolkning över 18 år. De personer som saknat deklarerad inkomst eller av andra skäl inte deklarerat någon inkomst redovisas i en separat grupp. Exempelvis innebär detta att de personer som redovisas i inkomstklassen 0-20 tillhör de 20 procent av befolkningen över 18 år som har lägst inkomster. Uppgifterna avser inkomster under året två år innan respektive valår enligt taxeringen året innan valåret.
ålder
Med ålder avses ålder den 31 december vid respektive valår.
ålder
Med ålder avses ålder den 31 december vid respektive valår.
ålder
Med ålder avses ålder den 31 december vid respektive valår.
ålder
Med ålder avses ålder den 31 december vid respektive valår.
ålder
Med ålder avses ålder den 31 december vid respektive valår.
tabellinnehåll
Valdeltagande, procent
Observera att valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning där urvalet är ett slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade procenttalen, valdeltagandet, är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks som felmarginal. Det intervall som bildas skattningen av valdeltagandet ± felmarginalen blir således ett 95 procentigt konfidensintervall, det vill säga ett intervall som med vid upprepade mätningar innehåller det sanna populationsvärdet i 95 fall av 100, givet att inga systematiska fel föreligger. Skattningar som baseras på färre än 50 observationer anses för osäkra för att anges och presenteras därför med (..).
Valdeltagande, felmarginal ±, procentenheter
Det intervall som bildas av skattningen av valdeltagandet ± felmarginalen bildar ett 95-procentigt konfidensintervall, det vill säga ett intervall som med vid upprepade mätningar innehåller det sanna populationsvärdet i 95 fall av 100, givet att inga systematiska fel föreligger.

Antal röstberättigade, 1000-tal
Observera att valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning där urvalet är ett slumpmässigt sannolikhetsurval. De redovisade antalen, antalet röstberättigade, är således skattningar varför hänsyn måste tas till osäkerheten i dessa då slutsatser dras. Osäkerheten uttrycks som felmarginal. Det intervall som bildas av antalet röstberättigade ± felmarginalen blir således ett 95 procentigt konfidensintervall, det vill säga ett intervall som med vid upprepade mätningar innehåller det sanna populationsvärdet i 95 fall av 100, givet att inga systematiska fel föreligger. Skattningar som baseras på färre än 50 observationer anses för osäkra för att anges och presenteras därför med (..).
Antal röstberättigade, 1000-tal, felmarginal ±
Det intervall som bildas av skattningen av antalet röstberättigade ± felmarginalen bildar ett 95-procentigt konfidensintervall, det vill säga ett intervall som med vid upprepade mätningar innehåller det sanna populationsvärdet i 95 fall av 100, givet att inga systematiska fel föreligger.
Antal observationer i urvalet
Valdeltagandeundersökningen är en urvalsundersökning där urvalet är ett slumpmässigt sannolikhetsurval. De skattningar som här redovisas är baserade på ett givet antal observationer.
tabellinnehåll: Valdeltagande, procent , valår: 2002
År 2010 har den statistiska metoden bakom de skattningar som tas fram inom valdeltagandeundersökningen reviderats. I samband med detta har nya skattningar för tidigare val tagits fram. Här redovisade skattningar är reviderade och kan därmed avvika något från vad som tidigare redovisats avseende valdeltagandet i allmänna valen.
tabellinnehåll: Antal röstberättigade, 1000-tal , valår: 2002
År 2010 har den statistiska metoden bakom de skattningar som tas fram inom valdeltagandeundersökningen reviderats. I samband med detta har nya skattningar för tidigare val tagits fram. Här redovisade skattningar är reviderade och kan därmed avvika något från vad som tidigare redovisats avseende valdeltagandet i allmänna valen.
tabellinnehåll: Valdeltagande, procent , valår: 2006
År 2010 har den statistiska metoden bakom de skattningar som tas fram inom valdeltagandeundersökningen reviderats. I samband med detta har nya skattningar för tidigare val tagits fram. Här redovisade skattningar är reviderade och kan därmed avvika något från vad som tidigare redovisats avseende valdeltagandet i allmänna valen.
tabellinnehåll: Antal röstberättigade, 1000-tal , valår: 2006
År 2010 har den statistiska metoden bakom de skattningar som tas fram inom valdeltagandeundersökningen reviderats. I samband med detta har nya skattningar för tidigare val tagits fram. Här redovisade skattningar är reviderade och kan därmed avvika något från vad som tidigare redovisats avseende valdeltagandet i allmänna valen.
tabellinnehåll: Valdeltagande, procent , valår: 2002
Valet till kommunfullmäktige i Orsa överklagades och Valprövningsnämnden beslutade att valet skulle göras om. Omvalet skedde den 16 mars 2003. Här redovisade skattningar avser dock valdagen den 15 september 2002.
tabellinnehåll: Antal röstberättigade, 1000-tal , valår: 2002
Valet till kommunfullmäktige i Orsa överklagades och Valprövningsnämnden beslutade att valet skulle göras om. Omvalet skedde den 16 mars 2003. Här redovisade skattningar avser dock valdagen den 15 september 2002.
tabellinnehåll: Valdeltagande, procent , valår: 2010
Valet till kommunfullmäktige i Örebro överklagades och Valprövningsnämnden beslutade att valet skulle göras om i den nordöstra valkretsen i Örebro kommun. Omvalet skedde den 15 maj 2011. Här redovisade skattningar avser dock valdagen den 19 september 2010.
tabellinnehåll: Antal röstberättigade, 1000-tal , valår: 2010
Valet till kommunfullmäktige i Örebro överklagades och Valprövningsnämnden beslutade att valet skulle göras om i den nordöstra valkretsen i Örebro kommun. Omvalet skedde den 15 maj 2011. Här redovisade skattningar avser dock valdagen den 19 september 2010.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-03-30
Kontakt
Richard Öhrvall, SCB
+46 010-479 41 58
richard.ohrvall@scb.se

Valstatistik, SCB
+46 010-479 44 10
valstatistik@scb.se

Enhet
Valdeltagande, procent:
procent
Valdeltagande, felmarginal ±, procentenheter:
procentenheter
Antal röstberättigade, 1000-tal:
1000-tals personer
Antal röstberättigade, 1000-tal, felmarginal ±:
1000-tals personer
Antal observationer i urvalet:
antal
Referenstid
Valdeltagande, procent:
Valår
Valdeltagande, felmarginal ±, procentenheter:
Valår
Antal röstberättigade, 1000-tal:
Valår
Antal röstberättigade, 1000-tal, felmarginal ±:
Valår
Antal observationer i urvalet:
Valår
Datatyp
Valdeltagande, procent:
Stock
Valdeltagande, felmarginal ±, procentenheter:
Stock
Antal röstberättigade, 1000-tal:
Stock
Antal röstberättigade, 1000-tal, felmarginal ±:
Stock
Antal observationer i urvalet:
Stock
Kalenderkorrigerad
Valdeltagande, procent:
Nej
Valdeltagande, felmarginal ±, procentenheter:
Nej
Antal röstberättigade, 1000-tal:
Nej
Antal röstberättigade, 1000-tal, felmarginal ±:
Nej
Antal observationer i urvalet:
Nej
Säsongsrensad
Valdeltagande, procent:
Nej
Valdeltagande, felmarginal ±, procentenheter:
Nej
Antal röstberättigade, 1000-tal:
Nej
Antal röstberättigade, 1000-tal, felmarginal ±:
Nej
Antal observationer i urvalet:
Nej
Skapad datum
2019-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0105N1