Statistikdatabasen
Valdeltagande i riksdags-, region- och kommunfullmäktigval efter region. Valår 1973 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

valår Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Gotland är en landstingsfri kommun. Före 1998 var även Göteborg och Malmö landstingsfria kommuner. 1998 ändrades valkretsarna för landsting. Kristianstads och Malmöhus läns landsting sammanfördes med Malmö kommun till Skåne läns landsting. Göteborgs och Bohusläns landsting sammanfördes med Göteborgs kommun, Älvsborgs läns och Skaraborgs läns landsting till Västra Götalands läns landsting. Mullsjö och Habo kommuner som tidigare tillhört Skaraborgs län fördes över till Jönköpings län och därmed också till Jönköpings läns landsting. Jämförelse över tid kan inte göras. Från och med valet 2006 räknas Heby kommun Uppsala län. Tidigare tillhörde Heby Västmanlands län.
En kommun har upphört under tidsperioden. Det är Bara kommun som 1976 slogs samman med Svedala kommun och bildade en ny kommun, vilken också den fick namnet Svedala kommun. Ett antal nya kommuner har tillkommit under tidsperioden. 2002 är Knivsta ny kommun i valet. Knivsta har brutits ut ur Uppsala kommun. 1998 är Nykvarn ny kommun i valet. Nykvarn har brutits ut ur Södertälje kommun. 1994 är Bollebygd och Lekeberg nya kommuner i valet. Bollebygd har brutits ut ur Borås kommun och Lekeberg har brutits ut ur Örebro kommun. 1991 är Gnesta och Trosa nya kommuner i valet. Gnesta och Trosa har brutits ut ur Nyköpings kommun. 1982 är Salem, Österåker, Essunga, Malå och Bjurholm nya kommuner i valet. Salem har brutits ut ur Botkyrka kommun, Österåker har brutits ut ur Vaxholms kommun, Essunga har brutits ut ur Vara kommun, Malå har brutits ut ur Norsjö kommun och Bjurholm har brutits ut ur Vännäs kommun. 1979 är Vadstena och Dorotea nya kommuner i valet. Vadstena har brutits ut ur Motala kommun och Dorotea har brutits ut ur Åsele kommun.
tabellinnehåll: Valdeltagande i riksdagsval, procent , valår: 1985
Vid 1985 års val samverkade centerpartiet med Kristdemokratiska Samlingspartiet under beteckningen centern. KDS röster redovisades således under centerpartiet.
tabellinnehåll: Valdeltagande i regionfullmäktigval, procent , valår: 2010
Landstingsfullmäktigvalet i Västra Götalands län överklagades och omval utlystes. Omvalet genomfördes den 15 maj 2011. Här återges valdeltagandet vid det ordinarie valet 2010. Valdeltagandet i omvalet till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011 var 44,1 procent.
tabellinnehåll: Valdeltagande i kommunfullmäktigval, procent , valår: 1979
Valet i kommunfullmäktige i Hallsberg överklagades och omval utlystes. Omvalet genomfördes den 1 juni 1980. Här återges valdeltagandet vid det ordinarie valet 1979. Valdeltagandet i omvalet 1980 blev för Hallsberg 76,1 procent.
tabellinnehåll: Valdeltagande i kommunfullmäktigval, procent , valår: 1985
Valen till kommunfullmäktige i Borgholm och Åre överklagades och omval utlystes. Omvalen genomfördes den 16 mars 1986. Här återges valdeltagandet vid de ordinarie valen i Borgholm och Åre 1985. Valdeltagandet i omvalen 1986 blev i Borgholm 71,4 procent och i Åre 77,0 procent.
tabellinnehåll: Valdeltagande i kommunfullmäktigval, procent , valår: 2002
Valet i kommunfullmäktige i Orsa överklagades och omval utlystes. Omvalet genomfördes den 16 mars 2003. Här återges valdeltagandet vid det ordinarie valet 2002. Valdeltagandet i omvalet till kommunfullmäktige i Orsa 2003 blev 79,7 procent.
tabellinnehåll: Valdeltagande i kommunfullmäktigval, procent , valår: 2006
Redovisade uppgifter har reviderats efter omräkning av röster i kommunfullmäktigvalen 2006 i Upplands-Väsby, Värmdö och Klippans kommun. För mer information om Valprövningsnämndens beslut se Valmyndigheten (www.val.se).
tabellinnehåll: Valdeltagande i kommunfullmäktigval, procent , valår: 2010
Kommunfullmäktigvalet i Örebro överklagades och omval utlystes i den nordöstra valkretsen. Omvalet genomfördes den 15 maj 2011. Här återges valdeltagandet vid det ordinarie valet 2010. Valdeltagandet i Örebro med hänsyn tagen till omvalet i Örebros nordöstra valkrets 2011 var 78,4 procent.
tabellinnehåll: Valdeltagande i kommunfullmäktigval, procent , valår: 2014
Uppdatering 2019-11-11: Kommunfullmäktigevalet i Båstad överklagades och omval ägde rum den 10 maj 2015. De uppgifter som här redovisas avser det ordinarie valet. Valdeltagandet vid omvalet i Båstad var 63,6 procent.
tabellinnehåll: Valdeltagande i kommunfullmäktigval, procent , valår: 2018
Uppdatering 2019-06-18: Valet till kommunfullmäktige i Falun överklagades och omval ägde rum den 7 april 2019. De uppgifter som här redovisas avser det ordinarie valet. Valdeltagandet vid omvalet i Falun var 61,0 procent.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-18
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Valstatistik, SCB
+46 010-479 44 10
valstatistik@scb.se

Enhet
Valdeltagande i riksdagsval, procent:
andel, procent
Valdeltagande i regionfullmäktigval, procent:
andel, procent
Valdeltagande i kommunfullmäktigval, procent:
andel, procent
Referenstid
Valdeltagande i riksdagsval, procent:
Valår
Valdeltagande i regionfullmäktigval, procent:
Valår
Valdeltagande i kommunfullmäktigval, procent:
Valår
Datatyp
Valdeltagande i riksdagsval, procent:
Stock
Valdeltagande i regionfullmäktigval, procent:
Stock
Valdeltagande i kommunfullmäktigval, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Valdeltagande i riksdagsval, procent:
Nej
Valdeltagande i regionfullmäktigval, procent:
Nej
Valdeltagande i kommunfullmäktigval, procent:
Nej
Säsongsrensad
Valdeltagande i riksdagsval, procent:
Nej
Valdeltagande i regionfullmäktigval, procent:
Nej
Valdeltagande i kommunfullmäktigval, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0104B8