Statistikdatabasen
Kommunfullmäktigval - erhållna mandat efter region och parti. Valår 1973 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

parti

Totalt 9 Valda

Sök

valår Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
2002 är Knivsta ny kommun i valet. Knivsta har brutits ut ur Uppsala kommun.
1998 är Nykvarn ny kommun i valet. Nykvarn har brutits ut ur Södertälje kommun.
1994 är Bollebygd och Lekeberg nya kommuner i valet. Bollebygd har brutits ut ur Borås kommun och Lekeberg har brutits ut ur Örebro kommun.
1991 är Gnesta och Trosa nya kommuner i valet. Gnesta och Trosa har brutits ut ur Nyköpings kommun. 1982 är Salem, Österåker, Essunga, Malå och Bjurholm nya kommuner i valet. Salem har brutits ut ur Botkyrka kommun, Österåker har brutits ut ur Vaxholms kommun, Essunga har brutits ut ur Vara kommun, Malå har brutits ut ur Norsjö kommun och Bjurholm har brutits ut ur Vännäs kommun. 1979 är Vadstena och Dorotea nya kommuner i valet. Vadstena har brutits ut ur Motala kommun och Dorotea har brutits ut ur Åsele kommun. 1976 har Svedala och Bara kommuner slagits samman till en kommun benämnd Svedala.
region
1998 flyttades Mullsjö och Habo kommuner från Skaraborgs län till Jönköpings län. Riksdagen beslutade 2005-11-30 att Heby kommun skall överföras från Västmanlands län till Uppsala län 2007-01-01.
parti
Kristdemokraterna
I 1998 års val återfinns Kristdemokratiska Samhällspartiet (tidigare Kristen Demokratisk Samling) under sitt nya namn Kristdemokraterna (Kd).
Vänsterpartiet
Från och med 1991 års val återfinns Vänsterpartiet Kommunisterna under sitt nya namn Vänsterpartiet (V).
övriga partier
Ny Demokrati redovisas under Övriga partier 1991 och 1994. För Ny Demokratis valresultat 1991 och 1994 hänvisas till publikationsserien Allmänna valen 1991 och Allmänna valen 1994.
valår
1973
I 1973 års val till kommunfullmäktige i Färgelanda valdes en person in för både centerpartiet och Glesbygdens väl. Det mandat som därmed blev tillgängligt tilldelades socialdemokraterna eftersom partiet stod i tur att få ett mandat efter att de första 35 mandaten delats ut. Socialdemokraterna fick därmed 12 mandat, och centerpartiet och Glesbygdens väl delade ett mandat. I senare val tillämpas dubbelvalsavveckling, vilket innebär att en kandidat kan endast tillträda ett mandat för en valkrets och ett parti. Här redovisas hur de 35 mandaten hade fördelats efter partier om dubbelvalsavveckling ägt rum, dvs. utan hänsyn till det delade mandatet och det extra mandat som tilldelas socialdemokraterna.
1979
Kommunfullmäktigvalet i Hallsberg överklagades och omval utlystes. Omvalet genomfördes den 1 juni 1980. Här återges resultaten från omvalet i Hallsberg 1980. För resultat från det ordinarie valet 1979, se Allmänna valen 1979, del 2 (finns tillgänglig på www.scb.se).
1985
Kommunfullmäktigvalen i Borgholm och Åre överklagades och omval utlystes i de båda kommunerna. Omvalen genomfördes den 16 mars 1986. Här återges resultaten från omvalen i Borgholm och Åre 1986. För resultat från det ordinarie valen 1985, se Allmänna valen 1985, del 2 (finns tillgänglig på www.scb.se).
2002
Kommunfullmäktigvalet i Orsa överklagades och omval utlystes. Omvalet genomfördes den 16 mars 2003. Här återges resultaten vid omvalet i Orsa 2003. För resultat från det ordinarie valet 2002, se Allmänna valen 2002, del 3 (finns tillgänglig på www.scb.se).
2006
Redovisade uppgifter har reviderats efter omräkning av röster i kommunfullmäktigvalen 2006 i Upplands-Väsby, Värmdö och Klippans kommun. För mer information om Valprövningsnämndens beslut se Valmyndigheten (www.val.se).
2010
Kommunfullmäktigvalet i Örebro överklagades och omval utlystes i den nordöstra valkretsen. Omvalet genomfördes den 15 maj 2011. Här inkluderas resultaten från omvalet i Örebros nordöstra valkrets 2011. För resultat från det ordinarie valet 2010, se Allmänna valen 2010, del 3 (finns tillgänglig på www.scb.se).
2014
Uppdatering 2019-11-11: Kommunfullmäktigevalet i Båstad överklagades och omval ägde rum den 10 maj 2015. De uppgifter som här redovisas avser det ordinarie valet. Valdeltagandet vid omvalet i Båstad var 63,6 procent.
2018
Uppdatering 2019-06-18: Valet till kommunfullmäktige i Falun överklagades och omval ägde rum den 7 april 2019. De uppgifter som här redovisas avser omvalet.
parti
Liberalerna
I 2018 års val återfinns Liberalerna (tidigare Folkpartiet liberalerna, FP) under sitt nya namn Liberalerna (L).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-06-18
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Valstatistik, SCB
+46 010-479 44 10
valstatistik@scb.se

Enhet
Mandat i kommunfullmäktige:
antal
Referenstid
Mandat i kommunfullmäktige:
Valår
Datatyp
Mandat i kommunfullmäktige:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Mandat i kommunfullmäktige:
Nej
Säsongsrensad
Mandat i kommunfullmäktige:
Nej
Skapad datum
2020-12-01
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0104C1