Statistikdatabasen
Medborgarundersökningen del b: Medborgarnas syn på kommunens verksamheter efter kommun och kön. År 2010 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Markera minst ett värde

Totalt 50 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Du hittar mer information om undersökningen här: SCB:s medborgarundersökning.
tabellinnehåll
Betygsindex/Medelbetyg
Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Resultaten redovisas dels efter betygsindex per frågeområde, dels medelbetyg per delfråga.
Felmarginaler
För att avgöra om skillnader i betygsindex är statistiskt säkerställda används följande förfarande: om intervallen (indexvärdet ± felmarginalen) för två indexvärden inte överlappar varandra är skillnaden mellan indexvärdena statistiskt säker¬ställd. Även om intervallen för två betygsindex tangerar varandra anses skillnaden vara statistiskt säkerställd.
Låga betyg(1-4)
Frågorna har besvarats på en 10-gradig skala på vilken 1–4 klassas som låga betyg, 5–7 som mellanbetyg och 8–10 som höga betyg.
Andel i % som visas kan ibland skilja sig med någon procentenhet mot de tabeller som levererats till kommunen. Skillnaden beror på hur tal avrundas när de visas i excel jämfört med i en databas
Mellan betyg(5-7)
Frågorna har besvarats på en 10-gradig skala på vilken 1–4 klassas som låga betyg, 5–7 som mellanbetyg och 8–10 som höga betyg.
Andel i % som visas kan ibland skilja sig med någon procentenhet mot de tabeller som levererats till kommunen. Skillnaden beror på hur tal avrundas när de visas i excel jämfört med i en databas
Höga betyg(8-10)
Frågorna har besvarats på en 10-gradig skala på vilken 1–4 klassas som låga betyg, 5–7 som mellanbetyg och 8–10 som höga betyg.
Andel i % som visas kan ibland skilja sig med någon procentenhet mot de tabeller som levererats till kommunen. Skillnaden beror på hur tal avrundas när de visas i excel jämfört med i en databas
Andel svar
Andel svarande per kommun
Antal svar
Antal svarande per kommun
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-18
Kontakt
Johan Wilén, SCB
+46 010-479 45 16
johan.wilen@scb.se

Enhet
Betygsindex/Medelbetyg:
index
Felmarginaler:
procent
Låga betyg(1-4):
betyg
Mellan betyg(5-7):
betyg
Höga betyg(8-10):
betyg
Andel svar:
andel
Antal svar:
antal
Referenstid
Betygsindex/Medelbetyg:
År
Felmarginaler:
År
Låga betyg(1-4):
År
Mellan betyg(5-7):
År
Höga betyg(8-10):
År
Andel svar:
År
Antal svar:
År
Datatyp
Betygsindex/Medelbetyg:
Medel
Felmarginaler:
Låga betyg(1-4):
Mellan betyg(5-7):
Höga betyg(8-10):
Andel svar:
Antal svar:
Kalenderkorrigerad
Betygsindex/Medelbetyg:
Nej
Felmarginaler:
Nej
Låga betyg(1-4):
Nej
Mellan betyg(5-7):
Nej
Höga betyg(8-10):
Nej
Andel svar:
Nej
Antal svar:
Nej
Säsongsrensad
Betygsindex/Medelbetyg:
Nej
Felmarginaler:
Nej
Låga betyg(1-4):
Nej
Mellan betyg(5-7):
Nej
Höga betyg(8-10):
Nej
Andel svar:
Nej
Antal svar:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000ZI