Brukarmedverkan/medskapande i landstingets verksamheter efter landsting (uppdateras ej). Mandatperiod 2002-2006 - 2010-2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2013-04-04
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Brukarmedverkan i landstinget: ja= 1, annars 0:
svar
Patientmedverkan/medskapande i landstinget: nej = 1, annars 0:
svar
Referenstid
Brukarmedverkan i landstinget: ja= 1, annars 0:
Mandatperiod
Patientmedverkan/medskapande i landstinget: nej = 1, annars 0:
Mandatperiod
Datatyp
Brukarmedverkan i landstinget: ja= 1, annars 0:
Flöde
Patientmedverkan/medskapande i landstinget: nej = 1, annars 0:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Brukarmedverkan i landstinget: ja= 1, annars 0:
Nej
Patientmedverkan/medskapande i landstinget: nej = 1, annars 0:
Nej
Säsongsrensad
Brukarmedverkan i landstinget: ja= 1, annars 0:
Nej
Patientmedverkan/medskapande i landstinget: nej = 1, annars 0:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0002I2