Medborgarundersökning efter landsting. Mandatperiod 2002-2006 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2016-12-14
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Medborgarundersökning, landsting som svarat: ja = 1, nej= 0:
svar
Referenstid
Medborgarundersökning, landsting som svarat: ja = 1, nej= 0:
Mandatperiod
Datatyp
Medborgarundersökning, landsting som svarat: ja = 1, nej= 0:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Medborgarundersökning, landsting som svarat: ja = 1, nej= 0:
Nej
Säsongsrensad
Medborgarundersökning, landsting som svarat: ja = 1, nej= 0:
Nej
Skapad datum
2019-07-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0002IA