Folkomröstningar under föregående mandatperiod efter landsting. Mandatperiod 2002-2006 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

2017-02-28: värden för mandatperioden 2010-2014 har lagts till.
årsintervall
2006-2010
Perioden 2006-2010 har tidigare felaktigt angivits till 2007-2010. Inga värden är ändrade.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2017-02-28
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Landsting som svarat: ja, folkomröstning = 1, nej= 0:
svar
Referenstid
Landsting som svarat: ja, folkomröstning = 1, nej= 0:
Mandatperiod
Datatyp
Landsting som svarat: ja, folkomröstning = 1, nej= 0:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Landsting som svarat: ja, folkomröstning = 1, nej= 0:
Nej
Säsongsrensad
Landsting som svarat: ja, folkomröstning = 1, nej= 0:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0002HX