Webbplats efter landsting. Mandatperiod 2006-2010 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2016-12-14
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Kalendarium för fullmäktiges sammanträden på webbplats, ja=1, nej=0:
antal svar
Fullmäktiges protokoll på webbplats, ja=1, nej=0:
antal svar
Debattforum på webbplats, ja=1, nej=0:
antal svar
Fullmäktiges möteshandlingar på webbplats, ja=1, nej=0:
antal svar
Landstingets föreskrifter på webbplats, ja=1, nej=0:
antal svar
Öppet diarie- och ärendehanteringssystem på webbplats, ja=1, nej=0:
antal svar
Information om det politiska styret på webbplats, ja=1, nej=0:
antal svar
Möjlighet att skicka meddelande till förtroendevald på webbplats, ja=1, nej=0:
antal svar
Inlämnande av klagomål/synpunkter på webbplats, ja=1, nej=0:
antal svar
Referenstid
Kalendarium för fullmäktiges sammanträden på webbplats, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Fullmäktiges protokoll på webbplats, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Debattforum på webbplats, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Fullmäktiges möteshandlingar på webbplats, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Landstingets föreskrifter på webbplats, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Öppet diarie- och ärendehanteringssystem på webbplats, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Information om det politiska styret på webbplats, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Möjlighet att skicka meddelande till förtroendevald på webbplats, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Inlämnande av klagomål/synpunkter på webbplats, ja=1, nej=0:
Mandatperiod
Datatyp
Kalendarium för fullmäktiges sammanträden på webbplats, ja=1, nej=0:
Flöde
Fullmäktiges protokoll på webbplats, ja=1, nej=0:
Flöde
Debattforum på webbplats, ja=1, nej=0:
Flöde
Fullmäktiges möteshandlingar på webbplats, ja=1, nej=0:
Flöde
Landstingets föreskrifter på webbplats, ja=1, nej=0:
Flöde
Öppet diarie- och ärendehanteringssystem på webbplats, ja=1, nej=0:
Flöde
Information om det politiska styret på webbplats, ja=1, nej=0:
Flöde
Möjlighet att skicka meddelande till förtroendevald på webbplats, ja=1, nej=0:
Flöde
Inlämnande av klagomål/synpunkter på webbplats, ja=1, nej=0:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Kalendarium för fullmäktiges sammanträden på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Fullmäktiges protokoll på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Debattforum på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Fullmäktiges möteshandlingar på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Landstingets föreskrifter på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Öppet diarie- och ärendehanteringssystem på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Information om det politiska styret på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Möjlighet att skicka meddelande till förtroendevald på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Inlämnande av klagomål/synpunkter på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Säsongsrensad
Kalendarium för fullmäktiges sammanträden på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Fullmäktiges protokoll på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Debattforum på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Fullmäktiges möteshandlingar på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Landstingets föreskrifter på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Öppet diarie- och ärendehanteringssystem på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Information om det politiska styret på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Möjlighet att skicka meddelande till förtroendevald på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Inlämnande av klagomål/synpunkter på webbplats, ja=1, nej=0:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001B5