Folkomröstningar under föregående mandatperiod efter kommun. Mandatperiod 2002-2006 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2016-12-14
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
+46 010-479 47 18
jonas.olofsson@scb.se

Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Folkomröstningar: ja, kommunal folkomröstning= 1, nej= 0:
svar
Referenstid
Folkomröstningar: ja, kommunal folkomröstning= 1, nej= 0:
Mandatperiod
Datatyp
Folkomröstningar: ja, kommunal folkomröstning= 1, nej= 0:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Folkomröstningar: ja, kommunal folkomröstning= 1, nej= 0:
Nej
Säsongsrensad
Folkomröstningar: ja, kommunal folkomröstning= 1, nej= 0:
Nej
Skapad datum
2019-07-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0002D9