Öppna nämndsammanträden efter kommun. Mandatperiod 2010-2014 - 2014-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

2017-02-28: för mandatperioden 2010-2014 kodades tidigare kommuner som deltog i undersökningen men som inte svarat på frågan som "0". Detta har ändrats till "..".

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
ja, alla nämnder inklusive kommunstyrelsen= 1, annars 0:
antal
ja, alla nämnder men inte i kommunstyrelsen= 1, annars 0:
antal
ja, vissa nämnder inklusive kommunstyrelsen = 1, annars 0:
antal
ja, vissa nämnder men inte kommunstyrelsen = 1, annars 0:
antal
nej= 1, annars 0:
antal
Kontakt
Jonas Olofsson, SCB
Telefon: +46 010-479 47 18
Fax: +46
e-post: jonas.olofsson@scb.se
Mikaela Järnbert, SCB
Telefon: +46 010-479 42 43
Fax: +46
e-post: mikaela.jarnbert@scb.se
Senast uppdaterad
ja, alla nämnder inklusive kommunstyrelsen= 1, annars 0:
2017-02-28
ja, alla nämnder men inte i kommunstyrelsen= 1, annars 0:
2017-02-28
ja, vissa nämnder inklusive kommunstyrelsen = 1, annars 0:
2017-02-28
ja, vissa nämnder men inte kommunstyrelsen = 1, annars 0:
2017-02-28
nej= 1, annars 0:
2017-02-28
Referenstid
ja, alla nämnder inklusive kommunstyrelsen= 1, annars 0:
Mandatperiod
ja, alla nämnder men inte i kommunstyrelsen= 1, annars 0:
Mandatperiod
ja, vissa nämnder inklusive kommunstyrelsen = 1, annars 0:
Mandatperiod
ja, vissa nämnder men inte kommunstyrelsen = 1, annars 0:
Mandatperiod
nej= 1, annars 0:
Mandatperiod
Datatyp
ja, alla nämnder inklusive kommunstyrelsen= 1, annars 0:
Flöde
ja, alla nämnder men inte i kommunstyrelsen= 1, annars 0:
Flöde
ja, vissa nämnder inklusive kommunstyrelsen = 1, annars 0:
Flöde
ja, vissa nämnder men inte kommunstyrelsen = 1, annars 0:
Flöde
nej= 1, annars 0:
Flöde
Kalenderkorrigerad
ja, alla nämnder inklusive kommunstyrelsen= 1, annars 0:
Nej
ja, alla nämnder men inte i kommunstyrelsen= 1, annars 0:
Nej
ja, vissa nämnder inklusive kommunstyrelsen = 1, annars 0:
Nej
ja, vissa nämnder men inte kommunstyrelsen = 1, annars 0:
Nej
nej= 1, annars 0:
Nej
Säsongsrensad
ja, alla nämnder inklusive kommunstyrelsen= 1, annars 0:
Nej
ja, alla nämnder men inte i kommunstyrelsen= 1, annars 0:
Nej
ja, vissa nämnder inklusive kommunstyrelsen = 1, annars 0:
Nej
ja, vissa nämnder men inte kommunstyrelsen = 1, annars 0:
Nej
nej= 1, annars 0:
Nej
Skapad datum
2019-05-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0002DB