Statistikdatabasen
Förtroendevalda i kommuner efter inrikes-/utrikesfödd och kommun. Antal och andel. Mandatperiod 2011-2014 - 2015-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

Totalt 291 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2016-03-23
Kontakt
Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Förtroendevalda, antal:
antal
Inrikesfödda, andel i procent:
procent
Urikesfödda, andel i procent:
procent
Referenstid
Förtroendevalda, antal:
Mandatperiod
Inrikesfödda, andel i procent:
Mandatperiod
Urikesfödda, andel i procent:
Mandatperiod
Datatyp
Förtroendevalda, antal:
Flöde
Inrikesfödda, andel i procent:
Flöde
Urikesfödda, andel i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förtroendevalda, antal:
Nej
Inrikesfödda, andel i procent:
Nej
Urikesfödda, andel i procent:
Nej
Säsongsrensad
Förtroendevalda, antal:
Nej
Inrikesfödda, andel i procent:
Nej
Urikesfödda, andel i procent:
Nej
Skapad datum
2021-01-26
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0001AO