Statistikdatabasen
Förtroendevalda i kommuner efter hel- och deltidsarvoderade, kön och bakgrundsvariabel. Antal, andel och arvode. Mandatperiod 2007-2010 - 2019-2022
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

arvoderingsgrad

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

bakgrundsvariabel Markera minst ett värde

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I den ursprungliga publiceringen 2020-04-20 redovisades andelsuppgifterna med en decimal. 2020-06-12 ersattes dessa med motsvarande andelar utan decimal.
årsintervall
2019-2022
I 2019 års undersökning var det två kommuner som inte lämnade uppgifter om hel- och deltidsarvoderade, vilket sannolikt innebär att antalet underskattas något i tabellen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-12
Kontakt
Mikaela Järnbert, SCB
+46 010-479 42 43
mikaela.jarnbert@scb.se

Enhet
Arvoderade, antal:
antal
Arvoderade, andel i procent:
procent
Månadsarvode, kronor:
kronor
Könsfördelning bland arvoderade:
procent
Referenstid
Arvoderade, antal:
Mandatperiod
Arvoderade, andel i procent:
Mandatperiod
Månadsarvode, kronor:
Mandatperiod
Könsfördelning bland arvoderade:
Mandatperiod
Datatyp
Arvoderade, antal:
Flöde
Arvoderade, andel i procent:
Flöde
Månadsarvode, kronor:
Flöde
Könsfördelning bland arvoderade:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Arvoderade, antal:
Nej
Arvoderade, andel i procent:
Nej
Månadsarvode, kronor:
Nej
Könsfördelning bland arvoderade:
Nej
Säsongsrensad
Arvoderade, antal:
Nej
Arvoderade, andel i procent:
Nej
Månadsarvode, kronor:
Nej
Könsfördelning bland arvoderade:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004MK