Förtroendevalda i kommuner efter inrikes-/utrikesfödd och kommun. Antal och andel. Mandatperiod 2011-2014 - 2015-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

Totalt 291 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Förtroendevalda, antal:
antal
Inrikesfödda, andel i procent:
procent
Urikesfödda, andel i procent:
procent
Kontakt
Mikaela Järnbert, SCB
Telefon: +46 010-479 42 43
Fax: +46
e-post: mikaela.jarnbert@scb.se
Senast uppdaterad
Förtroendevalda, antal:
2016-03-23
Inrikesfödda, andel i procent:
2016-03-23
Urikesfödda, andel i procent:
2016-03-23
Referenstid
Förtroendevalda, antal:
Mandatperiod
Inrikesfödda, andel i procent:
Mandatperiod
Urikesfödda, andel i procent:
Mandatperiod
Datatyp
Förtroendevalda, antal:
Flöde
Inrikesfödda, andel i procent:
Flöde
Urikesfödda, andel i procent:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Förtroendevalda, antal:
Nej
Inrikesfödda, andel i procent:
Nej
Urikesfödda, andel i procent:
Nej
Säsongsrensad
Förtroendevalda, antal:
Nej
Inrikesfödda, andel i procent:
Nej
Urikesfödda, andel i procent:
Nej
Skapad datum
2019-05-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
ME0001AO