Tabell 6.4 - Personer 16-84 år utsatta för misshandel efter familjesituation och ålder. År 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

familjesituation Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet.
Metoden för NTU reviderades 2017. Resultaten som redovisas i den här tabellen är framtagna med den nya metoden, och är därför inte jämförbara med tidigare resultat från NTU (som är framtagna före metodbytet). För att läsa mer om metodbytet, se Nationella trygghetsundersökningen 2017. Teknisk rapport.
Personer som svarat ja på frågan: Har någon med avsikt slagit, sparkat eller på annat sätt utsatt dig för fysiskt våld, så att du skadades eller så att det gjorde ont, under förra året (2017)?

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Andel:
andel
Andel (osäkerhetstal):
andel
Referenstid
Andel:
År
Andel (osäkerhetstal):
År
Datatyp
Andel:
Stock
Andel (osäkerhetstal):
Stock
Kalenderkorrigerad
Andel:
Nej
Andel (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Andel:
Nej
Andel (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002WG