Tabell 6.1, 6.1b, 6.2, 6.3 - Oro för att utsättas för brott och otrygghet vid utevistelser efter ålder. År 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

ålder Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet.
Metoden för NTU reviderades 2017. Resultaten som redovisas i den här tabellen är framtagna med den nya metoden, och är därför inte jämförbara med tidigare resultat från NTU (som är framtagna före metodbytet). För att läsa mer om metodbytet, se Nationella trygghetsundersökningen 2017. Teknisk rapport.
Personer som svarat att de mycket ofta eller ganska ofta känner oro för att utsättas för misshandel. Frågan lyder: Har det hänt under det senaste året att du oroat dig för att du ska bli misshandlad?

Personer som svarat att de mycket ofta eller ganska ofta känner oro för att utsättas för våldtäkt /sexuella angrepp. Frågan lyder: Har det hänt under det senaste året att du oroat dig för att du ska bli våldtagen eller på annat sätt sexuellt angripen?

Personer som svarat att de antingen känner sig ganska otrygga eller mycket otrygga eller att de inte går ut på grund av otrygghet. Frågan lyder: Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, hur trygg eller otrygg känner du dig då?

Personer som svarat att de mycket ofta eller ganska ofta under det senaste året valt att ta en annan väg eller ett annat färdsätt då de känt en oro för att utsättas för brott. Frågan lyder: Har det hänt under det senaste året att du valt att ta en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av oro för att utsättas för brott?

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Oro för att utsättas för överfall eller misshandel:
andel
Oro för att utsättas för överfall eller misshandel (osäkerhetstal):
andel
Känner oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella angrepp:
andel
Känner oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella angrepp (osäkerhetstal):
andel
Otrygghet vid utevistelse sen kväll:
andel
Otrygghet vid utevistelse sen kväll (osäkerhetstal):
andel
Väljer annan väg eller färdväg p.g.a. oro att utsättas för brott:
andel
Väljer annan väg eller färdväg p.g.a. oro att utsättas för brott (osäkerhetstal):
andel
Datatyp
Oro för att utsättas för överfall eller misshandel:
Flöde
Oro för att utsättas för överfall eller misshandel (osäkerhetstal):
Flöde
Känner oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella angrepp:
Flöde
Känner oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella angrepp (osäkerhetstal):
Flöde
Otrygghet vid utevistelse sen kväll:
Flöde
Otrygghet vid utevistelse sen kväll (osäkerhetstal):
Flöde
Väljer annan väg eller färdväg p.g.a. oro att utsättas för brott:
Flöde
Väljer annan väg eller färdväg p.g.a. oro att utsättas för brott (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Oro för att utsättas för överfall eller misshandel:
Nej
Oro för att utsättas för överfall eller misshandel (osäkerhetstal):
Nej
Känner oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella angrepp:
Nej
Känner oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella angrepp (osäkerhetstal):
Nej
Otrygghet vid utevistelse sen kväll:
Nej
Otrygghet vid utevistelse sen kväll (osäkerhetstal):
Nej
Väljer annan väg eller färdväg p.g.a. oro att utsättas för brott:
Nej
Väljer annan väg eller färdväg p.g.a. oro att utsättas för brott (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Oro för att utsättas för överfall eller misshandel:
Nej
Oro för att utsättas för överfall eller misshandel (osäkerhetstal):
Nej
Känner oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella angrepp:
Nej
Känner oro för att utsättas för våldtäkt/sexuella angrepp (osäkerhetstal):
Nej
Otrygghet vid utevistelse sen kväll:
Nej
Otrygghet vid utevistelse sen kväll (osäkerhetstal):
Nej
Väljer annan väg eller färdväg p.g.a. oro att utsättas för brott:
Nej
Väljer annan väg eller färdväg p.g.a. oro att utsättas för brott (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002ZZ