Tabell 3.8 - Elever på gymnasiet efter programtyp och efter föräldrarnas utbildningsnivå samt svensk och utländsk bakgrund. År 2018/19
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

programtyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

föräldrars utbildningsnivå Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

svensk och utländsk bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

läsår Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Skolverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Endast elever på högskoleförberedande program och yrkesprogram ingår i redovisningen. Elever med föräldrar med okänd utbildningsnivå och elever med okänd bakgrund ingår inte i redovisningen.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Procentuell fördelning:
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Procentuell fördelning:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Procentuell fördelning:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003B5