Tabell 3.7 - Avgångna elever från gymnasieskolan efter könsfördelningen i gymnasieprogrammen. År 2017/18
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

könsfördelning Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

läsår Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet.
Uppgifterna avser elever som slutfört ett fullständigt nationellt program i gymnasieskolan (2 500 poäng) under respektive läsår och har tagit gymnasieexamen eller fått ett studiebevis där eleven blivit betygssatt (F-A) i sammanlagt 2 500 kurspoäng eller fler.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Helena Löf, SCB
+46 010-479 67 64
helena.lof@scb.se

Enhet
Antal elever:
antal
Procentuell fördelning:
procent
Datatyp
Antal elever:
Flöde
Procentuell fördelning:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal elever:
Nej
Procentuell fördelning:
Nej
Säsongsrensad
Antal elever:
Nej
Procentuell fördelning:
Nej
Skapad datum
2020-02-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003H8