Statistikdatabasen
Tabell 3.4 - Elever som är behöriga till gymnasieskolan efter svensk och utländsk bakgrund. Läsår 2017/18 - 2019/20
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

gymnasieprogram Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

svensk och utländsk bakgrund

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

läsår Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet.
Andelen beräknas av de som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever som saknar betyg i alla ämnen och lämnat årskurs 9 ingår således. Inför höstterminen 2011 har behörighetsreglerna till gymnasieskolan ändrats Precis som tidigare läsår måste eleven ha godkänt i ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Den som väljer att studera på ett yrkesprogram måste dessutom ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i ytterligare nio ämnen det vill säga totalt tolv ämnen. Det skiljer sig åt mellan de olika högskoleförberedande programmen vilka ämnen eleven måste ha godkänt i för att få behörighet, för mer information se Skolverkets PM – En beskrivning av slutbetygen i grundskolan våren 2011. Elever på landstingsskolor ingår ej.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-15
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Andel (procent) av alla avgångna:
antal
Datatyp
Antal:
Flöde
Andel (procent) av alla avgångna:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Andel (procent) av alla avgångna:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Andel (procent) av alla avgångna:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000036E