Statistikdatabasen
Tabell 3.37 - Kursdeltagare i icke-formell utbildning och andel efter anledningar att delta i kurser. År 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

anledningar att delta i kurser Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Adult Education Survey (AES), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Icke-formell utbildning är organiserade lärande aktiviteter som sker utanför det formella utbildningssystemet och inte leder till betyg/examen. Det ska finnas en instruktör/lärare/handledare till aktiviteten och de ska vara planerade i förväg.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Antal (osäkerhetstal):
antal
Andel efter anledning:
procent
Andel efter anledning (osäkerhetstal):
procent
Könsfördelning i procent:
procent
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Antal (osäkerhetstal):
Flöde
Andel efter anledning:
Flöde
Andel efter anledning (osäkerhetstal):
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Andel efter anledning:
Nej
Andel efter anledning (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Andel efter anledning:
Nej
Andel efter anledning (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003DS