Statistikdatabasen
Tabell 3.36 - Kursdeltagare i icke-formell utbildning och fördelning över inriktning på kurserna. År 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

kursinriktning Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Adult Education Survey (AES), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Icke-formell utbildning är organiserade lärande aktiviteter som sker utanför det formella utbildningssystemet och inte leder till betyg/examen. Det ska finnas en instruktör/lärare/handledare till aktiviteten och de ska vara planerade i förväg.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Antal (osäkerhetstal):
antal
Andel efter inriktning i procent:
procent
Andel efter inriktning i procent (osäkerhetstal):
procent
Könsfördelning i procent:
procent
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Antal (osäkerhetstal):
Flöde
Andel efter inriktning i procent:
Flöde
Andel efter inriktning i procent (osäkerhetstal):
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Andel efter inriktning i procent:
Nej
Andel efter inriktning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Andel efter inriktning i procent:
Nej
Andel efter inriktning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003DQ