Statistikdatabasen
Tabell 3.33 - Examinerades från universitet/högskola etablering på arbetsmarknaden ett år efter avslutade studier efter studieinriktning. År 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

studieinriktning Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Universitetskanslersämbetet och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Individer som ej finns folkbokförda (eller saknar disponibel inkomst) liksom de som studerar vid uppföljningsåret är borttagna ur antalet examinerade
För information om etableringen: Beskrivning av etableringsmåttet (pdf).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Könsfördelning i procent:
procent
Etablerad ställning, andel:
procent
Osäker ställning, andel:
procent
Svag ställning, andel:
procent
Utanför arbetskraften, andel:
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Etablerad ställning, andel:
Flöde
Osäker ställning, andel:
Flöde
Svag ställning, andel:
Flöde
Utanför arbetskraften, andel:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Etablerad ställning, andel:
Nej
Osäker ställning, andel:
Nej
Svag ställning, andel:
Nej
Utanför arbetskraften, andel:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Etablerad ställning, andel:
Nej
Osäker ställning, andel:
Nej
Svag ställning, andel:
Nej
Utanför arbetskraften, andel:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003G7