Statistikdatabasen
Tabell 3.31 - Ungdomars etablering på arbetsmarknaden ett år efter avslutade gymnasiestudier efter svensk och utländsk bakgrund. År 2016 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

svensk och utländsk bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Skolverket och SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Personernas etableringsstatus är årsbaserad och totalräknad. Den klassificeras i sex olika kategorier utifrån individbaserade uppgifter från flera olika datakällor, t.ex. inkomstuppgifter från kontrolluppgiftssystemet, sysselsättningsregistret på SCB och Arbetsförmedlingens sökanderegister.

Nedan följer definitioner för personernas etableringsstatus (inkomstgränser gäller kalenderåret 2015):

Etablerad ställning på arbetsmarknaden
Arbetsinkomst på minst 187 100 kr, sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition (november månad aktuellt år), inga händelser som indikerar arbetslöshet och inga händelser som indikerar arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte är att betrakta som sysselsättning.

Osäker ställning på arbetsmarknaden
Arbetsinkomst på minst 158 300 kr och upp till 187 100 kr. Vid inkomst av aktiv näringsverksamhet gäller ingen nedre inkomstgräns. Inte klassificerad som studerande.
eller
Arbetsinkomst på minst 187 100 kr och under året förekomst av arbetslöshet (hel- eller deltid), arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller inte klassificerad som sysselsatt enligt sysselsättningsregistrets definition. Inte klassificerad som studerande.

Svag ställning på arbetsmarknaden
Arbetsinkomst upp till 158 300 kr. Inte klassificerad som studerande.
eller
Arbetsinkomst på minst 158 300 kr och under året förekomst av heltidsarbetslöshet/arbetsmarknadspolitiska åtgärder som överstiger 274 dagar. Inte klassificerad som studerande.

Utanför arbetsmarknaden (varken arbetar eller studerar)
Avsaknad av arbetsinkomst aktuellt år. Inte klassificerad som studerande.

Högskolestuderande
Registrerad på högskolans grundutbildning vårterminen eller höstterminen aktuellt år och erhållit någon form av studieersättning samma år. Inte klassificerad som etablerad på arbetsmarknaden.

Övriga studerande
Erhållit någon form av studieersättning under aktuellt år. Inte klassificerad som etablerad på arbetsmarknaden eller högskolestuderande.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-12-15
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Könsfördelning i procent:
procent
Etablerad ställning, andel:
procent
Osäker ställning, andel:
procent
Svag ställning, andel:
procent
Högskolestudier, andel:
procent
Övriga studier, andel:
procent
Varken arbete eller studier, andel:
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Etablerad ställning, andel:
Flöde
Osäker ställning, andel:
Flöde
Svag ställning, andel:
Flöde
Högskolestudier, andel:
Flöde
Övriga studier, andel:
Flöde
Varken arbete eller studier, andel:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Etablerad ställning, andel:
Nej
Osäker ställning, andel:
Nej
Svag ställning, andel:
Nej
Högskolestudier, andel:
Nej
Övriga studier, andel:
Nej
Varken arbete eller studier, andel:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Etablerad ställning, andel:
Nej
Osäker ställning, andel:
Nej
Svag ställning, andel:
Nej
Högskolestudier, andel:
Nej
Övriga studier, andel:
Nej
Varken arbete eller studier, andel:
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003EK