Statistikdatabasen
Tabell 3.3 - 15-åriga elever efter inrikes/utrikes född och andelen efter kunskapsnivåer i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

ämne Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

födelseland

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Programme for International Student Assessment (PISA), Skolverket, publicerad i SCB Jämställdhet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Antal (osäkerhetstal):
antal
Könsfördelning i procent:
procent
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
procent
Andel (procent) med kunskapsnivå under 2:
procent
Andel (procent) med kunskapsnivå under 2 (osäkerhetstal):
procent
Andel (procent) med kunskapsnivå 2-4:
procent
Andel (procent) med kunskapsnivå 2-4 (osäkerhetstal):
procent
Andel (procent) med kunskapsnivå 5 och högre:
procent
Andel (procent) med kunskapsnivå 5 och högre (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Antal (osäkerhetstal):
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Flöde
Andel (procent) med kunskapsnivå under 2:
Flöde
Andel (procent) med kunskapsnivå under 2 (osäkerhetstal):
Flöde
Andel (procent) med kunskapsnivå 2-4:
Flöde
Andel (procent) med kunskapsnivå 2-4 (osäkerhetstal):
Flöde
Andel (procent) med kunskapsnivå 5 och högre:
Flöde
Andel (procent) med kunskapsnivå 5 och högre (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Andel (procent) med kunskapsnivå under 2:
Nej
Andel (procent) med kunskapsnivå under 2 (osäkerhetstal):
Nej
Andel (procent) med kunskapsnivå 2-4:
Nej
Andel (procent) med kunskapsnivå 2-4 (osäkerhetstal):
Nej
Andel (procent) med kunskapsnivå 5 och högre:
Nej
Andel (procent) med kunskapsnivå 5 och högre (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Andel (procent) med kunskapsnivå under 2:
Nej
Andel (procent) med kunskapsnivå under 2 (osäkerhetstal):
Nej
Andel (procent) med kunskapsnivå 2-4:
Nej
Andel (procent) med kunskapsnivå 2-4 (osäkerhetstal):
Nej
Andel (procent) med kunskapsnivå 5 och högre:
Nej
Andel (procent) med kunskapsnivå 5 och högre (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000367