Statistikdatabasen
Tabell 3.29 - Lärare i skolan om vad de anser om tillgången till olika personalkategorier. År 2015
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

personalkategori Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

skolform Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Skolverket, attityder till skolan, publicerad i SCB Jämställdhet.
Andelarna summerar inte till hundra eftersom en liten andel har svarat vet inte eller inte svarat alls på frågorna om att ge flickor och pojkar lika möjligheter samt verka för jämställdhet mellan könen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
jamstalldhet@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Antal (osäkerhetstal):
procent
Könsfördelning i procent:
procent
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
procent
Andel som tycker att tillgången är mycket bra:
procent
Andel som tycker att tillgången är mycket bra (osäkerhetstal):
procent
Andel som tycker att tillgången är ganska bra:
procent
Andel som tycker att tillgången är ganska bra (osäkerhetstal):
procent
Andel som tycker att tillgången är varken bra eller dålig:
procent
Andel som tycker att tillgången är varken bra eller dålig (osäkerhetstal):
procent
Andel som tycker att tillgången är ganska/mycket dålig:
procent
Andel som tycker att tillgången är ganska/mycket dålig (osäkerhetstal):
procent
Datatyp
Antal:
Flöde
Antal (osäkerhetstal):
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Flöde
Andel som tycker att tillgången är mycket bra:
Flöde
Andel som tycker att tillgången är mycket bra (osäkerhetstal):
Flöde
Andel som tycker att tillgången är ganska bra:
Flöde
Andel som tycker att tillgången är ganska bra (osäkerhetstal):
Flöde
Andel som tycker att tillgången är varken bra eller dålig:
Flöde
Andel som tycker att tillgången är varken bra eller dålig (osäkerhetstal):
Flöde
Andel som tycker att tillgången är ganska/mycket dålig:
Flöde
Andel som tycker att tillgången är ganska/mycket dålig (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Andel som tycker att tillgången är mycket bra:
Nej
Andel som tycker att tillgången är mycket bra (osäkerhetstal):
Nej
Andel som tycker att tillgången är ganska bra:
Nej
Andel som tycker att tillgången är ganska bra (osäkerhetstal):
Nej
Andel som tycker att tillgången är varken bra eller dålig:
Nej
Andel som tycker att tillgången är varken bra eller dålig (osäkerhetstal):
Nej
Andel som tycker att tillgången är ganska/mycket dålig:
Nej
Andel som tycker att tillgången är ganska/mycket dålig (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Andel som tycker att tillgången är mycket bra:
Nej
Andel som tycker att tillgången är mycket bra (osäkerhetstal):
Nej
Andel som tycker att tillgången är ganska bra:
Nej
Andel som tycker att tillgången är ganska bra (osäkerhetstal):
Nej
Andel som tycker att tillgången är varken bra eller dålig:
Nej
Andel som tycker att tillgången är varken bra eller dålig (osäkerhetstal):
Nej
Andel som tycker att tillgången är ganska/mycket dålig:
Nej
Andel som tycker att tillgången är ganska/mycket dålig (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2021-01-18
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000003EI